VİZYON

VİZYON

SİAD, Sanayici ve İş Adamları olarak 1995 yılında Sinop’un İş Dünyasını temsilen kurulan gönüllü bir Sivil Toplum Örgütüdür.

Sinoplu İş Adamları Derneği olarak;
Hukukun üstünlüğünü gözeten, barış ve güvenin, rekabete dayalı ekonomik sistemin ve evrensel değerlerin gözetildiği bir Türkiye’nin oluşturulmasında var olduğumuz sürece sonsuz katkıda bulunmayı ilkemiz olarak belirledik.