Üye Başvurusu

SİAD tüzüğündeki ve derneklerle ilgili yürürlükteki yasaların emrettiği görev ve yükümlülüklerimi yerine getirmeyi,beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, adresimde ve bildirdiğim bilgilerde degişiklik olması halinde en geç bir ay içerişinde bildirimde buluncağımı, aksi takdtirde ilk adresime ve e-posta adresime gelen bildirimlerin bana yapılmış olacagını kabul ve tahaahüt eder, üyeliğimin kabul edilmesini arz ederim.