Boyabat

Boyabat İlçesi

BoyabatSinop iline bağlı, Türkiye‘nin Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan bir ilçedir. İsmi (Boy-Abat) geniş, düz bakımlı arazi anlamına gelmektedir.

Etimoloji’

Boy, uzunluk ya da kabile, soy, aşiret; abat, mağrur ya da imar edilmiş anlamına gelse de, bir zamanlar islam ve hristiyan dünyasının sınırında bir “serhat boyu kalesi” olduğundan adının Boy-Abad olarak yerleştiği sanılmaktadır. Bir başka söylentiye göre de “uzun ova” anlamı verilir.

Tarih

İlçenin MÖ 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. İlçeyi ilk kuranların Kaşkalar olduğu tahmin edilmektedir.

Boyabat sırasıyla Gaşka, HititPaflagonyaLidya (M.Ö. 590), Pers (M.Ö. 548), Makedonya (M.Ö. 330), Pontus (M.Ö. 300), Roma (M.Ö. 60), Bizans (M.S. 390) egemenliklerine girmiştir.

M.Ö. 300 ve M.Ö. 60 arası Pontus Krallığı‘nın batı, değişik Yunan, Makedon devletlerinin ve daha sonra Roma imparatorluğu’nun batı sınırı olarak hizmet gören ve şehre hakim büyük bir kayalık tepe üzerine o dönemde inşa edildiği tahmin edilen,Boyabat Kalesi zaman içinde şehrin öneminin artmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Boyabat yöresi Danişment hükümdarı Gümüştekin Gazi tarafından 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ertesi Türk İdaresine katılmış, SelçukluCandaroğulları dönemlerinden sonra 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İlçe, Osmanlı zamanında Kastamonu Sancağına bağlı bir kadılık idi. Tanzimat devrinde Boyabat nahiyeye çevrilmiş, 1868 yılında da kaza yapılmıştır. İlçede Osmanlı Devleti’nden kalma birçok eser vardır. Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı TürbesiAşıklıTekke TürbesiBüyük CamiBekir Paşa Su Kanalı vs. İlçe Cumhuriyet döneminde Sinop iline bağlı bir ilçe olurken gelişmesini de hızla sürdürmektedir.

Konum

Boyabat; doğuda Durağan, batıda Hanönü-Taşköprü, kuzeyde Ayancık-Sinop Gerze ve Erfelek, güneyde Saraydüzü – Kargı İlçeleriyle çevrilidir. Arazi 2., 3., 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Arazi, yüksek dağ dizilerinden oluşmuştur. Çöküntüler ve sel yarıkları da dikkati çekmektedir. İlçeden Kızılırmak‘ın kolu olan Gökırmak geçmektedir.

Ekonomik hayat

Castle of Boyabat, Province of Sinop, Turkey.jpg

İlçe ekonomisi, sanayi, tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinden oluşmaktadır.
İlçede, 30450 ha tarım arazisi mevcut olup, bunun %50’si tarla bitkileridir. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, çeltik, fasulye, şeker pancarıdır. Boyabat tarım ürünü olarak pirinciyle tanınmıştır.
İlçede, 100296 hektar orman arazisi vardır. Orman ürünleri; 14000 m³ tomruk, 350 m³ tel direk, 3500 m³ maden direk, 13000 m³ kâğıtlık odun, 18350 m³ lift-yonga odun, 6500 m³’te yakacak odundur.
İlçede, 33000 koyun, 650 saf kültür sığır, 6700 kıl keçisi, 11500 kültür melezi sığır, 320 tiftik keçisi, 8700 yerli sığır, 1050 manda, 260 at, 145 katır ve 1040 eşek bulunmaktadır.
İlçede sanayi kuruluşlarınca (Toprak Sanayi) üretilen mallar ticaret alanında önemli yer tutar. Haftada iki defa kurulan pazar, ilçe çevresinde üretilen ürünlerin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. İlçede, Devlet ve Özel sektöre ait 6 adet banka şubesi vardır. Bunlar T.C. Vakıfbank , T.C. Ziraat, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank ve Akbank’ tır. Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. 20 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 22 adet Tarımsal Sulama Kooperatifi, 63 adet Yapı Kooperatifi, 2 adet Tüketim Kooperatifi, 4 adet Motorlu Taşıt Kooperatifi, 1 adet Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, 1 adet Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi mevcuttur.

Nüfus ve demografi

Şehir nüfusunun çoğunu zamanında köylerden veya şehir merkezinden göç eden ve emeklilik sonrası geri dönen kesim oluşturur. 2000’li yıllardan sonra ilçe belediyesi şehirde gelenekselleşen panayırın yanına tiyatro festivalini de ekleyerek şehirdeki kültürel etkinlikleri arttırmaya çalışmaktadır.


Yıl Toplam Şehir Kır
1965[4] 62.710 9.418 53.292
1970[5] 61.270 11.312 49.958
1975[6] 60.441 13.139 47.302
1980[7] 60.575 14.397 46.178
1985[8] 60.470 17.144 43.326
1990[9] 50.648 21.506 29.142
2000[10] 45.193 24.681 20.512
2007[11] 42.433 25.885 16.548
2008[12] 42.978 25.694 17.284
2009[13] 42.996 25.271 17.725
2010[14] 43.289 25.952 17.337
2011[15] 43.416 26.467 16.949
2012[16] 43.139 26.586 16.553
2013[17] 43.838 26.121 17.717
2014[18] 43.861 26.730 17.131
2015[19] 43.826 27.334 16.492
2016[20] 44.035 27.697 16.338

Sağlık

İlçede 1950 yılında 20 yataklı sağlık merkezi olarak faaliyetine başlayan, günümüzde B Hizmet sınıfı kriterlerini karşılayan, 145 yataklı bir adet devlet hastanesi bulunmaktadır. Hastane Zincirlikuyu mahallesindeki yerinden Çamlıca mahallesine 1998 yılında taşınmıştır.

Boyabat belde ve köyleri