Refik Özalp

Refik Özalp

24.12.1970 Ankara doğumludur. Harita ve Kadastro Mühendisidir. Sinoplu İş Adamları Derneği Sinop Şube üyesidir.